logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Žíšov

Žleby

Informace

Městský erb:

Zleby

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Obec Žleby (německy Schleb) se nachází asi 7 km východně od města Čáslav. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1278, kdy zde byl založen hrad Jindřichem z Lichtenburgu. Jméno mají Žleby od údolí řeky Doubravy, která tu vytvořila hluboký žleb – žlab. Na městečko byly Žleby povýšeny v roce 1356, kdy byly v držení císaře Karla IV. a byl jim dán do znaku stříbrný lev se zlatou korunkou, jazykem a zlatými drápy v černém štítě. Písemnosti o tom se nedochovaly. Tento znak byl roku 1697 od pozdějšího majitele Žleb svobodného pána z Kaisersteinu pozměněn a obdařen barvami ze znaku rodiny Kaisersteinu. Na černém štítu je Lev zlaté barvy a drží v tlapě zlatou lilii. Dalšími významnými rody ve vlastnictví tohoto velkého panství byly Schönfeldové a po nich Aurspergové, kteří vlastnily toto panství až do roku 1848, kdy došlo ke zrušení patrimoniální správy a Žleby se stali samostatnou obcí a svou samostatnost si udrželi do současnosti. V době zrušení Žlebského panství do tohoto panství patřilo 20 vesnic. V současné době se město vrátilo k původním barvám znaku a ponechalo lvu stříbrnou lilii. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 1 339 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDleby

Zdroj: https://www.ouzleby.cz/?Historie

Dojmy: Velká obec, která je má mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4735
IMG_4675
IMG_4679
IMG_4685
IMG_4721
IMG_4723
IMG_4795
IMG_4793
IMG_4805
IMG_4697
IMG_4773
IMG_4567
IMG_4703
IMG_4783
IMG_4692
IMG_4799
IMG_4652
IMG_4668