logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Vysoká kaple sv. Jana Křtitele Menhir

Vysoká - kostel Navštívení Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl postaven někdy v průběhu 13. století v raně gotickém slohu, již v této době měl kostel pravděpodobně dodnes zachovanou sakristii a zvonovou věž. První písemná zmínka o tomto kostelu pak pochází 80. let 13. století v listině pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. V roce 1352 je již uváděn jako farní v registru papežských desátků. Uvnitř kostela se pak nachází dodnes zachovaný náhrobek Marie Maternové z Komárova, která umřela 25. dubna 1624. Roku 1648 byl do tohoto kostela vytvořen neznámým autorem raně barokní oltář, který se zde nachází do současnosti. Po konci třicetileté války byl kostel roku 1651 opraven, a také v průběhu let 1693 - 1694 byla zdejší okna barokně upravena a tak získala svůj současný vzhled, dále také byla upravována zdejší věž. V průběhu 17. století ztratil tento kostel svoji farnost, a tak se stal filiálním Bykáňské farnosti. Roku 1722 byla pak upravena loď kostela. Roku 1741 byla vystavěna na zdejším hřbitově barokní kostnice, která se ale bohužel do současnosti nedochovala. Roku 1751 byl pak kostel převeden do farnosti Suchdol a roku 1783 byl opraven. Posledních velkých oprav se kostel dočkal roku 1941, kdy byla staticky zajištěna věž kostela. Do dnešních dnů se i přes četné úpravy kostel dochoval v podstatě v původní podobě, a tak je to jeden z unikátů tohoto kraje.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-navstiveni-panny-marie-15368104

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/vysoka/kostel-navstiveni-panny-marie

Dojmy: Poměrně velký kostelík, který je ve zdejším kraji jedním z unikátů díky míře zachování.

Mapa

Fotografie

×