logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Vysoká kostel Navštívení Panny Marie

Vysoká - kaple sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Když byl majitel zdejšího panství František Antonín Špork roku 1695 na léčení v Karlových Varech, tak tam vyhrál nad Saským Kurfirstem, korunním králem galským Fridrichem Augustem celkem 1 400 dukátů, které měli hodnotu 5 600 zlatých. A tak nechal zde vystavět Špork kapli sv. Jana Křtitele, ve které se nacházel také letohrádek. Tato stavba ve slohu vrcholného baroka byla vytvořena v letech 1695 – 1697 pravděpodobně dle plánů italského architekta Giovannyho Battisty Alliprandiho, který v té době byl dvorním architektem tohoto rodu. Samotná kaple pak byla vysvěcena dne 24. června 1697. V letech 1697 – 1699 zde v letohrádku také František Špork pobýval a dne 24. června 1699 zde nechal pokřtít svého syna. Ještě roku 1699 prodal Špork zdejší panství Antonínu z Halleweilu, který se o letohrádek s kaplí nestaral, a tak se o ni starali v letech 1705 – 1711 mniši oratoriáni a následně po nich augustiáni z Lysé nad Labem. Mniši se přestali o tento objekt starat roku 1796, kdy odtud definitivně odešli, ještě roku 1797 byl letohrádek nově zastřešen, následně pozvolna chátral. Nakonec dne 30. dubna 1834 kolem desáté hodiny večerní udeřil do kaple blesk a budova vyhořela. Následně byla již ponechána svému osudu a pozvolna se rozpadala. V roce 2011 se začalo o kapli starat sdružení Belveder, a tak byli zajištěn havarijní stav zbylých zdí a zřícenina kaple s letohrádkem se tak dochovala i pro další generace.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/vysoka/zamek-belveder

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Dříve nádherná kaple s letohrádkem, jak dokazuje nákres, dnes jen zřícenina.

Mapa

Fotografie

×