logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Sudějov Svatá Kateřina

Suchdol

Informace

Městský erb:

Znak_obce_Suchdol

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Městys Suchdol (německy Suchdol) se nachází asi 8 km západně od Kutné Hory. První písemná zmínka o této obci pochází ze dne 5. listopadu 1257, kdy byl zdejší majetek ve vlastnictví Lutheruse ze Suchdola. Další zmínka je z ro ku 1266 kdy se zde připomíná Radlav ze Suchdola a po něm pak Pešek ze Suchdola. Roku 1356 zakoupil toto městečko bohatý Kutnohorský měšťan Tomáš Velfin a po něm jej pak vlastnil jiný Kutnohorský měšťan jistý Prokop. Na konci 14. století získal Suchdol kutnohorský mincmistr Petr Pýšek z Písku, ale již po roce 1431 získal toto městečko od císaře Zikmunda Půta z Častolovic, který jej prodal Janu Kerunkovi z Lomu. V roce 1481 prodal zdejší zboží Jan Hrabáně z Přerubenic Petru Amchovi z Borovnice, od něhož získal roku 1508 toto panství Záviš Sulka z Hrádku. Kolem roku 1530 vlastnil toto panství rod Popelů z Vesce a za jejich vlastnictví roku 1562 byla zdejší obec císařem Maxmiliánem II. povýšena na městys. V roce 1571 získal zdejší statek Jiří Voděradský z Hrušova a na Dobřeni, jehož rod vlastnil tuto obec až do roku 1650. Bohužel za doby třicetileté války bylo město několikrát vydrancováno císařskými vojsky, a nakonec vypleněno Švédským vojskem. Takto zpustlý statek získal roku 1654 Jindřich Berka z Dubé, jež zde provedl pozemkovou reformu a započala tak obnova tohoto panství. Roku 1666 získal zdejší panství Jan Antonín Špork a následně roku 1725 zakoupil toto panství Karel Jáchym Breda, který připojil Suchdolské panství k panství Červené Pečky. V roce 1738 zakoupil Suchdol Václav Neumann z Puchholce, tak se stal Suchdol opět samostatným panstvím. V roce 1776 jej zakoupil Fridrich Karel Maxmilián z Oseteina, jež Suchdol připojil k Malešovskému panství, ke kterému patřil tento městys až do konce feudalismu roku 1849, kdy se stal Suchdol samostatnou obcí a svou samostatnost si zachoval až do současnosti. Dne 15. března 2012 byl opět této udělen status městyse a dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 1 111 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchdol_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/suchdol

Dojmy: Menší městys, ve kterém je množství zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8675
IMG_8655
IMG_8677
IMG_8709
IMG_8661
IMG_8651
IMG_8717
IMG_8644
IMG_8721
IMG_8683