logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Suchdol Fara pomník Antonína Švehly

Suchdol - kostel sv. Markéty

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vystavěn někdy v průběhu 2. poloviny 13. století v raně gotickém slohu. První písemná zmínka o tomto kostelu pak pochází z roku 1350, kdy byl filiálním ke kostelu v Bykáni. Roku 1352 je již ale uváděn v registru papežských desátků a v roce 1356 je zmíněn první zdejší farář Jakub. Dalším známým farářem zde byl pak roku 1394 mistr Štěpán z Pálče. Po konci husitských válek někdy v průběhu 15. století zanikla zdejší fara a kostel sloužil jako zámecká kaple. V roce 1512 či 1522 je první nepřímá zmínka o zdejší věži tohoto kostela, jelikož v jednom z těchto dvou let byl ulit Kutnohorským zvonařem Jakubem Ptáčkem zdejší zvon. Roku 1708 byl tento kostel barokně přestavěn, další barokní přestavby se kostel dočkal kolem roku 1740 na náklady majitele zdejšího panství Václava Neumannem z Pucholce. Poslední barokní přestavby se nakonec kostel dočkal roku 1755, kdy získal definitivně svůj současný vzhled. Roku 1883 byl přelit zdejší starý zvon zvonařem Weberem z Brna. Posledních stavebních úprav se kostel dočkal někdy před polovinou 20. století, kdy byla přistavěna ke kostelu předsíňka.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/suchdol/kostel-sv-markety

Dojmy: Nádherný i když poněkud malý kostelík.

Mapa

Fotografie

×