logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Rataje nad Sázavou socha sv. Jana Nepomuckého

Rataje nad Sázavou - zámek Rataje

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Zdejší hrad vznikl původně jako pomezní tvrz Zličského kraje někdy v průběhu 10. století. V té době měl tento hrad srubovo-zděnou podobu. V průběhu 13. století vlastnil Rataje spolu s hradem král, který jej pronajímal. První písemná zmínka o obou zdejších hradech pochází z roku 1346, kdy jsou při dělení majetku pánů z Lipé uvedeny „hrady ratajské“. Rataje poté zprvu patřily Jindřichovi, Pertoltovi a Čeňkovi z Lipé, ale o rok později se jejich jediným majitelem stal zadlužený Čeněk, který je vzápětí zastavil Hynkovi mladšímu z Vlašimi a Jankovi ze Šelmberka. V 60. letech 14. století se majiteli stali páni z Pirkštejna. Prvním z nich byl Jan z Pirkštejna, který pojmenoval Ratajský Pirkštejn po starém rodovém sídle Sloupu (německy Bürgstein). Významným příslušníkem jeho rodu byl Hynek Ptáček z Pirkštejna, který v Ratajích roku 1444 zemřel. Novým pánem se stal purkrabí Jan ze Soutic, který panství spravoval za Hynkovu nezletilou dceru Žofii z Pirkštejna. Za jeho správy Ratajský hrad kvůli neopatrnosti služebnictva v roce 1447 vyhořel. Panstvo v té době sídlilo na Pirkštejně. Žofie se v roce 1463 provdala za Viktorína z Poděbrad, který tak věnem získal hrady Rataje, Pirkštejn, Polnou, Přibyslav a Ronov. Roku 1469 byl Viktorín zajat uherským vojskem, a svobodu získal až když města Kolín a Rataje přenechal králi Matyáši Korvínovi. Roku 1475 byl ratajským pánem Čeněk Kuna z Kunštátu. Viktorín později panství získal zpět, a v roce 1487 je prodal Buhuslavovi ze Švamberka a ze Zvíkova za tři tisíce kop grošů. Jeho potomkům patřilo až do roku 1524, kdy je získal Václav ze Suché. V roce 1528 Rataje koupil Ladislav Malešický z Černožic. Příslušníci jeho rodu nechali starý ratajský hrad někdy mezi lety 1531 - 1579 přestavět na renesanční zámek. Od poslední čtvrtiny 17. století se majitelé často střídali až do roku 1636, kdy Rataje s mnoha dalšími vesnicemi koupil Bedřich z Talmberka. Jeho syn Vilém František z Talmberka zahájil velkou barokí přestavbu zámku, která započala roku 1656 a dokončil ji až jeho syn František Maxmilián z Talmberka. Původně měl být celý zámek přestavěn barokně, ale naštěstí došli tomuto rodu peníze, a tak na nádvoří je vidět část barokního zámku a renesanční arkády zámku renesančního. Mezi lety 1772 – 1919 vlastnili zámek Rataje rod Liechtenstein. A nakonec v roce 1933 zakoupilo tento zámek město, které v něm zřídilo obecní úřad, poštu, četnickou stanici a školu. V průběhu 2. poloviny 20. století zámek ale bohužel notně zchátral, a tak od počátku 21. století probíhá postupná obnova, která probíhala i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rataje_nad_S%C3%A1zavou_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=1784&PARAM=11&tid=20323&pos=450

Dojmy: Malebný zámek, který není bohužel moc vyhledáván turisty.

Mapa

Fotografie

×