logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Račíněves pomník obětem 1. světové války

Račíněves - kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Vznik této barokní kaple je svázán se vznikem posázavské papírny v Kácově. F. Zuman uvádí, že papírna byla stavěna Annou Marií Toskánskou (1672 – 1741) současně se zámkem. První pachtovní smlouva mezi vrchností a papírníkem byla uzavřena 24. dubna 1728. Nesprávně tedy uvádí A. N. Vlasák, že papírna zřízena teprve v r. 1736 z mlýna na „malé straně“. Příčinou výstavby kaple bylo, že nájemci a dělníci v papírně nemohli v době nepříznivého stavu Sázavy docházet do kostela na bohoslužby, jelikož zde v té době nebyl žádný most, a tak pro ně vystavěla Anna Marie Toskánská tuto kapli bez farních práv. Samotná kaple prošla někdy na konci 19. století úpravami, které jí daly její současný vzhled. Stavebně je objekt popisován jako stavba na čtvercovém půdorysu se zaoblenými nárožími, hladkou fasádou a zvonovitou střechou. Vnitřní prostor kaple je nepatrný, případní účastníci bohoslužby museli stát venku před objektem. Stavba je uzavřena železnými vraty a v současnosti má obdélníkový tvar.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_Srdce_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova_(Ra%C4%8D%C3%ADn%C4%9Bves)

Dojmy: Menší zajímavá a udržovaná kaplička.

Mapa

Fotografie

×