logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Pucheř Radvanice

Račíněves

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Račíněves (německy Ratschinowes) je vesnice nacházející se asi 1,5 km na jihovýchod od Kácova. Osada vznikla s výstavbou papíry Annou Marií Františkou Toskánskou v Kácově v roce 1727. V osadě, zřízené na pustém pozemku, se usazovali dělníci, kteří pracovali v papírně (tovaryši, tesař, učedníci, pomocníci a nádeníci a dělnice) a nemohli nocovat v Kácově, protože tu nebyl ani přívoz ani most. Proto nechala Anna Marie Františka Toskánská postaviti kapličku zasvěcenou Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Databáze veřejné správy uvádějí jako nejstarší zmínku o osadě roku 1736. V obci nebyl průmysl, proto často přejímáni nalezenci. Po konci feudalismu se tato obec nestala nikdy samostatnou a spadala pod správu obce Kácov. V roce 1884 uvedly Národní listy, že obec Račiněves ošetřovala v posledním desetiletí s 219 obyvateli 121 nalezenců. Na úpatí vrchu Klenek byl lom na vápenec a vypalovalo se zde vápno. Později zanikl. Objekt je zakreslen na speciálních mapách III. vojenského mapování z období mezi dvěma světovými válkami. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 47 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8D%C3%ADn%C4%9Bves

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7497
IMG_7498