logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Polipsy Předbořice

Potěhy

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Obec Potěhy (německy Potiech) se nachází asi 5 km jihovýchodně od města Čáslav. První písemná zmínka o této vsi pochází ze dne 7. července 1242 z listiny krále Václava I. vydané na hradě Křivoklátě, kde se zmiňuje tato ves jako farní ves tvořena dvěma sídlišti na knížecí přemyslovské půdě pod Čáslavským Hrádkem. V této době vlastnil tvrz Pan Jan z Polné, jež obýval čáslavský hrádek v letech 1220 – 1250 spolu s bratry Jarošem a Přibyslavem. Někdy mezi lety 1242 - 1268 získala tuto ves Drobovická komenda. Tato komenda přestala v průběhu husitských válek existovat, a tak tuto ves zakoupil Jan Špetela z Prudic, od kterého zakoupil ves Diviš Žehušický z Nestajova. Po něm získali tuto ves jeho synové kteří ji roku 1540 prodali Kuneši Bohdaleckému z Hodkova. Jeho syn Heřman prodal v roce 1558 ves městu Čáslavi. V roce 1620 byla tato ves součástí Tupadelskému panství, které zakoupil rod Trčků. V roce 1624 bylo panství postoupeno hraběti Arnoštovi de Suis. Jeho syn Ferdinand Leopold prodal ve v roce 1656 svobodnému panu Václavu ze Štenberku. Toto panství se postupem času velmi zadlužilo, a tak bylo v roce 1739 v dražbě prodána hraběnce Kateřině Auerspergová ze Schönfeldu, která připojila toto panství k panství Žleby. V tomto panství vydržela ves do roku 1848, kdy došlo ke zrušení patrimoniální správy a tato ves se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si pak udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 648 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C4%9Bhy

Zdroj: https://www.potehy.cz/obec-145/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Menší obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5003
IMG_4995
IMG_5045
IMG_5053
IMG_5006
IMG_5008