logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Poličany Potěhy

Polipsy

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Polipsy (německy Polipes) je vesnice nacházející se asi 4 km na jihozápad od Čestína. Tato vesnice byla založena neznámo kdy, ale dle první písemné zmínky je jisté, že ve 14. století patřila tato vesnice vladykům Křišťanovi a Jenišovi z Pobipes, jak se tato vesnice dříve jmenovala. Původně se na kopci nad vsí právě nacházela tvrz, ve které tito vladykové bydleli, postupem času ale tvrz zanikla. V roce 1623 pak získal ves Polipsy svobodný pán Jan Verde z Verdenberku, který je připojil ke Kácovskému panství, s kterým sdíleli nadále svou historii. V průběhu času pak začali Polipsy spadat pod správu obce Čestín, kam spadali i v době mé návštěvy. Dle sčítání obyvatel z roku 2011 zde celkem žilo 51 obyvatel. O založení obce se také zachovala jedna pověst, kterou si zde dovolím citovat:

„Majitelé zdejší tvrze často honili a smečky psů dělaly velkých škod všem robotníkům, zejména když samotní psi běhali po okolí. Okolní sedláci se domluvili a kdekoliv se objeví psi budou pobiti. A tak se stalo, že sedláci pobili celé smečky psů, což majitele tvrze tak pohněvalo, že pod tvrzí založil ves a pojmenovali ji jaksi na potupu a posměch Pobipsy. Kdo jméno přeměnil a kdy se tak stalo, nikdo neví.“

Zdroj: https://www.cestin.cz/obec-7/historie/polipsy/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polipsy

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8109
IMG_8126
IMG_8107