logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Nová Ves Nové Nespeřice

Nové Dvory

Informace

Městský erb:

Nové_Dvory_(Kutná_Hora_District)_CoA

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Nové Dvory (německy Neuhof) jsou městys 4 kilometry severovýchodně od centra města Kutná Hora, u soutoku říček Klejnárky a Vrchlice. Tato vesnice byla založena cisterciánským klášterem v Sedlci roku 1278. V průběhu 15. století po skončení husitských válek byla tato ves prodána pánu Hynkovi Martinickému z Chřenovic. Tento muž postupně zkupoval okolní obce a pozemky, a tak založil zdejší Novodvorské panství. Když byl tento statek prodáván Kašparu Melicharovi, tak je zdejší obec již zmiňována pod jménem Nový Dvůr. Po porážce stavovského odboje roku 1547, tak císař Ferdinand I. tuto ves zabavil a následně daroval Karlu ze Žerotína. V roce 1628 získala zdejší panství Eliška z Valdštejna, která jej odkázala své dceři Elišce Polyxeně, která se provdala za Petra Voka Švihovského z Rýzmburka. Po konci třicetileté války byla v roce 1674 uváděna tato ves jako pustá, a v tomto stavu ji v roce 1679 zakoupil Bernard z Věžník. Tento muž spolu se svou ženou Barborou nechal založit roku 1696 zdejší kostel sv. Anny a díky jeho žádosti byli nové dvory dne 11. dubna 1701 povýšeny císařem Leopoldem I. na městečko. Tímto krokem získalo toto městečko vlastní znak, pečeť a právo tří ročních trhů. Po smrti Bernarda v roce 1720 prodala vdova po něm tento statek hraběti Františku Antonínu Pachtovi z Rájova. Tento muž zde ale pořádal velmi okázalé slavnosti, a tak se toto panství zadlužilo a již v roce 1728 se prodalo v aukci, kdy jej koupil uherský šlechtic Karel Bathyan. V roce 1764 zakoupil toto panství hrabě Jan Karel Chotek z Chotkova a Vojnína, který pokračoval v tradici svých předchůdců a zdejší statek nadále zvětšoval a zveleboval. Hrabě Jan Rudolf Chotek, syn Jana Karla zde sídlil ale jen do roku 1823, kdy se přestěhoval na nedaleký zámek Kačinu a zdejší zámek začal sloužit k ubytování správy. Po konci patrimoniální správy, se tato obec stala samostatnou, ačkoliv se zde nadále nacházel velkostatek. Tento statek byl ale v roce 1945 zkonfiskován a stal se majetkem státu a obce. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 880 lidí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Dvory_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Menší městečko, které má množství památek.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2617
IMG_2705
IMG_2689
IMG_2673
IMG_2668
IMG_2645
IMG_2629
IMG_2687
IMG_2750
IMG_2657
IMG_2754
IMG_2697
IMG_2676
IMG_2623
IMG_2653