logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Nové Dvory Červený dům dům čp. 11

Nové Dvory - Dominikánský klášter

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: První na místě kláštera byla vystavěna v letech 1695 – 1696 kaple sv. Anny v raně barokním slohu podle plánů kutnohorského stavitele Giovanniho Battisty Spineta. Po dokončení kaple bylo rozhodnuto o tom jaký klášter zde tehdejší majitel panství založí, a tak byl založen dominikánský klášter, jehož konvent byl vystavěn v letech 1720 - 1727 podle plánů pro mě neznámého autora v raně barokním slohu. Císařský dekret z roku 1739 zde dovoloval jen tři kněží a jednoho sakristiána, a tak tento klášter fungoval až do roku 1784 kdy byl klášter dekretem císaře Josefa II. zrušen. Konvent byl následně přeměněn na školu a budova sloužila také jako škola. Po konci 2. světové války byl tento areál kláštera státem zabaven, a konvent začal sloužit jako mateřská škola, dílna na výrobu obuvi a obecní byty. Celý areál ale bohužel postupem 2. poloviny 20. století chátral, a tak bylo nakonec přčistoupeno k celkové obnově areálu, která započala v roce 2011.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9540

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dominikansky-klaster-s-kostelem-sv-anny-15393972

Dojmy: Zajímavý areál, škoda jen že kostel nebyl více vidět.

Mapa

Fotografie

×