logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora předměstský dům Dačických sloup se sochou sv. Barbory

Kutná Hora - Roveňská šachta

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: V pásmu kde se nachází tato šachta bylo započato s dolováním nejpozději v 50. – 60. letech 13. století. V průběhu 13. a 14. století tak zde bylo otevřeno mnoho pro Kutnou Horu významných dolů, z nichž některé dosahovali hloubek v té době 70 – 80 metrů. Jen během tohoto období zde bylo vytěženo skoro 200 tun stříbra. Zdejší těžba začala ale již na konci 14. století pomalu upadat. Největším problémem zde byla řeka Vrchlice, která protéká nedaleko a neustále prosakovala a zatápěla doly až postupně zdejší těžba utichla. Obnova těžby v tomto sektoru započala v polovině 16. století a již roku 1603 zde bylo otevřeno celkem 14 dolů. Řeka Vrchlice ale byla neustálým problémem a tak byl v dole Pavel zprovozněn roku 1606 vodotěžný stroj, k jehož pohonu sloužil vodní náhon Hořejší Pách. V roce 1620 ale zdejší pokusy o obnovu dolování utichly díky chudosti rudy a nákladům na udržování dolů. Poslední pokusy o obnovu těžby proběhly roku 1887, kdy byla vyhloubena tato jáma rovina, která dosáhla hloubky 101,5 metru, ale během dvou dnů byla kompletně zatopena na úroveň řeky Vrchlice. Což byl definitivní konec zdejší těžby. Zdejší doly pak za celou dobu své existence byly hluboké kolem 250 m. Vrchol této jámy je pak zapečetěn, aby nedošlo k nějaké nehodě.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavá historie dolů, škoda jen že není možné se podívat dovnitř.

Mapa

Fotografie

×