logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora Synagoga terasa se sochami světců

Kutná Hora - štola sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento dům byl náhodou objeven při hydrogeologickém průzkumu městského jádra Kutné Hory v roce 1967. Během tohoto průzkumu byla objevena zhruba 22 metrů pod povrchem pod Jezuitskou kolejí štola, která byla původně mylně považována za štolu slavného dolu Osel, který byl nejhlubším a nejbohatším Kutnohorským dolem. Tento důl měl být totiž lokalizován v těchto místech. V rámci dalších průzkumů bylo zjištěno že se jedná o dokonale zachovanou středověkou odvodňovací štolu, která byla započnuta s ražbou již ve 14. století a dokončena na počátku 16. století. Toto chodbové patro pak sloužilo k odvodňování rozsáhlého zatím neprozkoumaného důlního díla, které se nachází na Oselském a Čapčošském žilním pásmu. Tato štola pak byla ražena skrze kutnohorské ruly nad kterými se nachází bazální křídové slepence. Díky tomuto je možné pozorovat na mnoha místech této štoly krasové jevy. Tato štola je přístupná pro návštěvníky, kdy se člověk projde přibližně 250 m dlouhou štolu.

Zdroj: https://www.cms-kh.cz/stredoveky-dul

Dojmy: Velmi zajímavá prohlídka, která rozhodně není pro klaustrofobiky, jelikož v některých místech je chodba úzká jen 50 cm a na výšku asi 160 cm.

Mapa

Fotografie

×