logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora pomník Karla Havlíčka Borovského pomník mistra Jana Husa

Kutná Hora - pomník Kutnohorských havířů

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Původně na tomto místě se nacházela šachta dolu sv. Martina. Tato štola se stala němým svědkem jednoho velkého masakru. Tento masakr se zde pak odehrál mezi lety 1419 – 1421. Právě v této době zde totiž probíhaly městské boje o Kutnou Horu mezi Německými měšťany a Českými měšťany. Tento spor vyústil v masakr, kdy během tohoto období byly postupně čeští obyvatelé Kutné Hory a okolí zajímáni a házeni zaživa do této šachty. Dokonce Kutnohorští radní nabízeli za laika kopu grošů a za kněze pět kop grošů. Dle kronikáře Vavřince z Březové zde celkem bylo naházeno do šachet 1600 lidí, ale dle jiných přehnaných odhadů zde bylo naházeno do děr až 5000 obětí. Právě na místech tehdejších šachet byl v roce 1902 vztyčen původní pomník těmto horníkům. Pomník měl podobu obelisku, který byl zakončen kalichem. Bohužel v průběhu času tento pomník byl zničen z důvodu výstavby okolních domů. Nakonec zde byl postaven roku 1988 nový pomník, který vytvořil Josef Pospíšil. Tento pomník tak dodnes potichu připomíná tuto tragickou událost.

Zdroj: https://www.cms-kh.cz/sites/default/files/books/pravdova-pomnik-u-kalicha.pdf

Zdroj: https://mistareformace.cz/cs/m/pamatnik-u-kalicha-kutna-hora

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_%C5%BDi%C5%BEkov%C4%9B_(Kutn%C3%A1_Hora)

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná tragické události. Pomník jsem bohužel nenavštívil, a tak jsem si zapůjčil fotografii.

Mapa

Fotografie

×