logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora městské lázně mlýn Cimburk

Kutná Hora - Městské opevnění

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Zdejší opevnění vznikalo na rychlo již po založení tohoto města. Tehdy se jednalo především o dřevěnou palisádu, která byla postupně nahrazována kamenným opevněním. Nejdříve bylo ohrazeno Horní město, jehož součástí byl Vlašský dvůr a chrám sv. Barbory. Následně bylo opevněno i dolní město, jehož součástí byl kostel Panny Marie. Celé opevnění bylo dokončeno spolu se čtyřmi branami roku 1490. Postupem času skrze opevnění vznikali různé průchody a branky. S technologickým vývojem vojenské techniky a strategie, tak zdejší opevnění přestávalo sloužit svému účelu a nové domy jej používali jako součást jedné ze svých zdí. Poslední brána vybudována v tomto opevnění byla Klášterní, která byla definitivně dokončena roku 1676. Bohužel hradby postupem času chátraly, a tak roku 1813 došlo ke zřícení Kouřimské brány, která zabila svým pádem tři lidi. Díky této události byla většina hradeb zbořena v průběhu 19. století. Zachovaly se tak pouze relikty hradeb. Největší zachovaná část jsou pak hradby nacházející se u Vlašského dvora, kde byla skrz hradby proražen průchod pro pěší a průjezd pro automobily.

Zdroj: http://www.zmizelakutnahora.cz/cs/archiv/04-Brany-a-opevneni/

Dojmy: Ačkoliv se z hradeb toho mnoho nedochovalo, i tak lze ze zbytků vidět jak byly impozantní.

Mapa

Fotografie

×