logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora mlýn Cimburk modlitebna církve bratrské

Kutná Hora - mlýn Dänemark

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Mlýn Dänemark (Těšitelův) je vodní mlýn v Kutné Hoře v městské části Žižkov, který stojí v údolí při říčce Vrchlice jihozápadně od centra města. Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. Předmětem ochrany je mlýn s hospodářským křídlem a zbytky obvodového zdiva, stodola, ohradní kamenná zeď s brankou na západní straně a jižní ohradní kamenná zeď, dva původní brody pro povozy, jez, mlýnský náhon a pozemek. Vodní mlýn je poprvé zmíněn roku 1491, kdy se jednalo o gotickou stavbu mlýna. Mlýn byl barokně přestavěn někdy v průběhu 2. polovině 18. století a další úpravy proběhly v 70. letech 20. století. Zděná budova mlýna stojící samostatně na půdorysu lichoběžníka je kryta mansardovou střechou. Ze západní strany je přízemní, na dalších třech patrová; východní strana je orientovaná k Vrchlici. Na severní straně má objekt v patře dřevěnou pavlač se vstupem do patra budovy v dřevěné zárubni. Voda je vedena k mlýnu náhonem ze severozápadní strany od Vrchlice z místa nad jezem. Od řeky je oddělen stavidlem, prochází při západní straně areálu a dál je veden k jižní straně mlýna s mlýnským kolem. Odtud pak voda teče tunelem k Vrchlici a dále souběžně podél ní do dalšího mlýna. Z jižní a západní strany odděluje areál mlýna od okolí kamenná zeď, z ostatních stran tvoří přírodní hranici řeka. Při severozápadním a jihovýchodním kraji jsou součástí cesty dva můstky přes řeku, původně brody pro povozy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDn_D%C3%A4nemark

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDn_D%C3%A4nemark

Dojmy: Krásný prastarý mlýn, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si jeho fotografie dovolil zapůjčit.

Mapa

Fotografie

×