logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora kaple kaple sv. Trojice

Kutná Hora - kaple Božího Těla

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tato původně hřbitovní kaple byla založena ještě před započnutím výstavby chrámu sv. Barbory. Původně se mělo jednat o hřbitovní patrovou kapli, kde ve spodním patře by byla kostnice a v horním patře by se nalézala kaple, kde by se sloužili mše za zemřelé. Zdejší hřbitov byl založen spolu s touto kaplí a nacházel se pravděpodobně někde v místech současné Jezuitské koleje. O výstavbu této kaple ve vrcholně gotickém slohu se postarala Parléřovská huť. Kaple ale nebyla nikdy dokončena, což souviselo s výstavbou sousedního chrámu sv. Barbory. Díky tomu se kaple dostavěla jen do současného stavu. V roce 1626 získal tuto kapli řád Jezuitů, kteří upravili terén okolo kaple a vytvořili barokní průčelí s portálem. Kaple v té době byla využívána jako oratoř. Nakonec roku 1794 byla kaple prodána krupaři Josefu Střížkovi, který si zde zřídil svou dílnu. Následně tato kaple často měnila majitele, a to až do roku 1886, kdy ji získal varhanář Jan Tuček, který si zde zřídil varhanářskou dílnu. V té době tato kaple ale již pomalu chátrala. V majetku této rodiny zůstala kaple až do roku 1947. Město ji získalo až v roce 1990 a postaralo se o následnou náročnou rekonstrukci, která proběhla v letech 1997 – 2000.

Zdroj: https://destinace.kutnahora.cz/d/kaple-boziho-tela

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5201

Dojmy: Ačkoliv se zvenčí tato kaple zdá jako bezvýznamná, tak když člověk vkročí dovnitř, tak je unesen nádhernými gotickými klenbami.

Mapa

Fotografie

×