logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora Kamenná kašna Kamenný kruh

Kutná Hora - Kamenný dům

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Nejstarší dům na tomto místě byl vybudován v gotickém slohu někdy na přelomu 14. a 15. století. Někdy kolem doby 15. století byl tento dům ve vlastnictví bohatých řezníků, kteří jej využívali k prodeji a skladování masa. Z této doby se dodnes dochovaly původní sklepy a většina dispozice přízemního podlaží. Následně získal tento dům přední Kutnohorský důlní podnikatel Prokop Kroupa z Chocemic. Tento muž nechal tento dům přestavět v podstatě do současné pozdně gotické podoby mezi lety 1485 – 1499. O kamenickou výzdobu se pak postaral mistr Brikcius Gauske ze Zhořelce. Sochařská dekorace pak vznikala od roku 1491 pravděpodobně do roku 1499. Měšťan Prokop byl již roku 1499 povýšen do šlechtického stavu a v letech 1497 – 1510 zastával úřad hofmistra v Kutné Hoře. Po tomto muži dům střídal velmi často majitele. Dům byl bohužel v letech 1839 - 1845 přestavěn, a tím bylo mnoho unikátních pozdně gotických detailů znehodnoceno. V průběhu 19. století se majitelem domu stalo město Kutná Hora. Nakonec se dům ale dočkal restaurování a přestavby pro potřeby muzea v letech 1900 – 1902. Tuto rekonstrukci vedl puristicky architekt Ludvík Láblera. Během této rekonstrukce byly pozdně gotické dekorace sneseny a nahradili je repliky od J. Kastnera, J. Čapka a J. Uzla. Po dokončení rekonstrukce zde bylo umístěno muzeum hornictví, které se zde nachází do současnosti. Zatím poslední rekonstrukce proběhla v letech 1997 – 1999. Dodnes je tento dům tak údajně jedním z nejhezčích a nejzachovalejších pozdně gotických domů na území Čech.

Zdroj: https://www.cms-kh.cz/kamenny-dum

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%BD_d%C5%AFm_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dvojdum-zv-kamenny-dum-2277542

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5297

Dojmy: Nádherný pozdně gotický dům, který je dominantou tohoto náměstí.

Mapa

Fotografie

×