logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora dům čp. 44/3 dům čp. 49/2

Kutná Hora - dům čp. 48/1

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházela středověká gotická zástavba, která byla ale v průběhu času zbořena a dochovali se z ní jen gotické sklepy. Na místě této zástavby byl postaven pravděpodobně někdy v průběhu 17. či 18. století tento barokní měšťanský dům, podle plánů pro mě neznámého autora. Spolu s tímto domem byla vytvořena také zděná barokní hospodářská stavba, ohradní zeď, ale také barokní sochařská výzdoba, která se nachází na ohradní zdi. V průběhu času prodělala tato stavba nějaké úpravy, které pozměnili vhled barokní fasády do současného klasicistního vzhledu. Sochy samotné pravděpodobně v průběhu 20. století sešly a zvětrali, a tak byly v roce 2007 restaurovány.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-2301394

Dojmy: Malebné stavení, kde ale více nežli dům, zaujme barokní brána a sochařská výzdoba s motivy Ježíše.

Mapa

Fotografie

×