logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora terasa se sochami světců Tylův dům

Kutná Hora - Tylovo divadlo

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: S myšlenkou výstavby divadla v Kutné Hoře přišel již kutnohorský rodák Josef Kajetán Tyl. Mělo se jednat o divadlo pro Ochotnický spolek Tyl, jehož byl Josef Kajetán členem. Již v roce 1885 vyhlásilo první veřejnou soutěž o stavbu tohoto divadla, jenže přihlášené projekty nevyhovovali Pražským porotcům. V letech 1927 – 1928 získalo město pozemky bývalé zdejší cemntárny, která se nacházela na tomto místě a ihned vyhlásilo další veřejnou soutěž, ze které vybrali projekt podle plánů bratrů Rudolfa a Josefa Hrabových. Kvůli špatné finanční situaci výstavba divadla započala až v roce 1931 a podíleli se na ní tři stavební Kutnohorské firmy Rudolfa Ryšána, Čeňka Dajbycha a Aloise Krále. Hlediště bylo vytvořeno podle plánů Pražského architekta a Kutnohorského rodáka Františka Zelenky. Výstavba divadla byla dokončena roku 1933 a slavnostně bylo otevřeno ve dnech 11. a 12. listopadu 1933. V roce 1942 upravoval zdejší akustiku Zlínský architekt František Lydie Gahura. Od počátku divadlo sloužilo hlavně ochotníkům, kteří zde mívali představení dvakrát týdně. V 70. letech 20. století bylo původní dřevěné hlediště nahrazeno čalouněným, zlepšení doznala také akustika. V suterénu divadla se nachází loutková scéna, která sloužila účelům loutkového divadla. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2010, kdy byla vyměněna sedadla hlediště (kapacita klesla z 630 na 508 míst) a rekonstruováno zázemí divadla (šatny, sály, WC apod.). Stavba byla z větší části financována z prostředků strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A9_Tylovo_divadlo_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/divadlo-tylovo-2169562

Dojmy: Zajímavé divadlo, které mi spíše připomíná éru 2. poloviny 20. století.

Mapa

Fotografie

×