logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora budova soudu Dačického dům

Kutná Hora - Cukrovar

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně nedaleko tohoto místa se nacházela Čáslavská brána, a právě před ní na tomto místě nechal vybudovat Kutnohorský měšťan Štěpán Pirkner gotický špitál s gotickým kostelem sv. Kříže. Tento špitál plnil svou funkci až do roku 1833 kdy byl pro nevhodnost zrušen. Kostel byl převeden do soukromých rukou a sloužil tak jako hostinec s krčmou a tančírnou. Někdy v době po roce 1850 zakoupil tento areál podnikatel židovského původu Michael B. Teller, který zde započal s výstavbou jednoho z prvních průmyslových cukrovarů v Českých zemích. Tento cukrovar byl vystavěn podle plánů pro mě neznámého autora v novorománském slohu a postupem času pohltil do své konstrukce také špitál spolu s kostelem, který byl roku 1892 zbořen a obvodové zdivo tohoto kostela bylo začleněno do tohoto cukrovaru, takže uvnitř lze najít gotický portál či některé pozůstatky křížových kleneb. Roku 1883 díky firmě Teller byla Kutná Hora připojena na železniční síť, která vedla do tohoto cukrovaru. V letech 1901 – 1902 prošel cukrovar menšími úpravami. Tento cukrovar někdy kolem roku 1919 vyhořel a následně byl obnoven, ale bohužel v důsledku ekonomické krize ve 30. letech 20. století byl tento cukrovar zrušen a následně areál sloužil jako skladiště pro drobnou výrobu, anebo jako byty. V průběhu 2. poloviny 20. století ale areál postupně chátral nakonec zde byla zřízena někdy po roce 1990 zřízena charita, která zde sídlila minimálně do roku 2008.

Zdroj: https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-obrazem-telleruv-cukrovar-v-caslavske-ulici-v-kutne-hore-30-1-2018

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9868

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/cukrovar-2346775

Dojmy: Zajímavá stavba s bohatou historií, která připomíná spíše zámek, nežli cukrovar.

Mapa

Fotografie

×