logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora hrádek Kutná Hora hradiště Dänemark

Kutná Hora - hradiště Cimburk

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento ostroh nad břehy Vrchlice přitahoval lidskou pozornost již velmi dávno. První zdejší opevnění se zde nacházelo v baalberské fázi eneolitické kultury s nálevkovými poháry, kdy zde asi 30 m od akropole byly vybudovány dva paralelní 5 m široké a 2 m vysoké valy a příkopy. Další kultura se zde usídlila v pozdní době bronzové, a to Štítarská kultura, která zde vybudovala hradbu s komorovou konstrukcí. Nároží původních hradeb byly pak vyztužené věží, která podlehla požáru. Další kultura zde byla v době halštatské, kdy zde byl vybudován příkop, berma a val s palisádou. Nakonec zde bylo v raném středověku vybudováno raně gotické hradiště. Hradiště se nazývalo hrad Cimburk a byl majetkem a rodištěm pánů z Cimburka. K jejich předkům a zakladatelům rodu patřil jistý šlechtic Miroslav, který mimo jiné v letech 1142–1143 založil i sedlecký klášter u Kutné Hory. Přestože Cimburk byl rodovým sídlem pánů z Cimburka, jeho příslušníci jej záhy opustili. Rod se rozvětvil a některé větve přesídlily až na Moravu. Tento hrad následně zpustl, zchátral a rozpadl se. V průběhu 19. století byla zdejší unikátní lokalita znehodnocena vybudováním císařské střelnice, kde se střílelo do zdejších zachovaných valů. První archeologické výzkumy na této lokalitě probíhaly již v 19. století, ale moderních výzkumů se tato lokalita dočkala v letech 1968 – 1969 a pak v letech 1989 – 1990.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hradiste-cimburk-archeologicke-stopy-14501367

Zdroj: https://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Bylany,Kutna%20Hora%20-%20Cimburk

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cimburk_(hrad,_okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Dojmy: Ačkoliv je hradiště poškozeno, i tak je zde mnoho toho k vidění.

Mapa

Fotografie

×