logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Dubina Filipov

Dvorecko

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Dvorecko (německy Dworetzko) je osada nacházející se asi 1,5 km na jih od Bohdanče. První písemná zmínka o tehdejší vsi pochází z roku 1478, kdy tato vesnička nesla jméno Víceměřič a prodával ji Mikuláš Michek z Libice Slavatovi z Chlumu a Košumberka. V této prodejní listině pak je zmíněno že se zde nacházeli dva dvory. Zdejší dvůr je připomínán ještě v roce 1525, ale následně v roce 1543 je uváděn jako pustý a jako majetek Bohdanče. Současný název se pak poprvé objevuje v roce 1787. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato víska stala součástí obce Bohdaneč, kam spadala až do roku 1929, kdy se stala součástí obce Kotoučov. U této obce pak vydržela až do roku 1960, kdy opět začala spadat pod obec Bohdaneč, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde nežil trvale žádný obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvorecko

Zdroj: https://www.obecbohdanec.cz/obec-166/historie/

Dojmy: Maličká víska, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Beránkův mlýn ve Dvorecku
dům čp. 1 ve Dvorecku
dům čp. 2 ve Dvorecku
krucifix ve Dvorecku
pomník partyzánké skupiny ZAREVO ve Dvorecku