logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Dvorecko krucifix

Dvorecko - pomník partyzánské skupiny ZAREVO

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Dne 15. prosince roku 1944 do této samoty přišla partyzánská skupina ZAREVO, která zde měla za úkol unést velitele četnické stanice v Bohdanči, který byl velmi neoblíbený a také ke zdejším občanům velmi tvrdý. Skupina se skládala z 19 Čechů a několika Rusů. Skupina se ubytovala v domech Karla Tvrdíka a Jana Viktory. Druhý den bylo nahlášeno na četnickou stanici že ve Dvorecku je německá hospodářská kontrola a tak se do této osady vydal velitel na pomoc této kontrole. Když sem dorazil partyzáni jej odzbrojili a zajali. Později téhož dne sem dorazil i zbytek četnické stanice, který byl také odzbrojen a spoután. Partyzáni následně spolu s velitelem odešli a četníci druhý den na to byly propuštěni. Ihned tuto událost zavolali na četnickou stanici do Ledče nad Sázavou a tak tuto samotu obsadilo německé vojsko, které zdejší obyvatele nahnalo do stodoly a pomocí násilí zdejší obyvatele vyslýchali. Nakonec byl zatčeni Karel a František Tvrdík, kteří skončili v koncentračním táboře v Terezíně. Tam také Karel Tvrdík zemřel a František, který vše přežil a vrátil se po válce zpět sem, tak nedlouho na to také zemřel.

Zdroj: https://www.obecbohdanec.cz/obec-166/historie/

Dojmy: Jednoduchý pomník, který byl vztyčen někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století. U pomníku je pak vytvořená replika jak vypadali úkryty partyzánů.

Mapa

Fotografie

pomník partyzánské skupiny ZAREVO ve Dvorecku
pomník partyzánské skupiny ZAREVO ve Dvorecku
pomník partyzánské skupiny ZAREVO ve Dvorecku
×