logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Čáslav Městské muzeum Morový sloup

Čáslav - městské opevnění

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: První písemná zmínka o městském opevnění města Čáslav, pochází z roku 1278, kdy král Přemysl Otakar II. odpustil na šest let zdejším obyvatelům placení daní, aby z nich byly vystavěny hradby podobné jako v městě Kolíně. Zdejší hradby byly zčásti vystavěny v průběhu 13. století a dokončeny v průběhu 14. století. Hradby byly vystavěné v takzvaném Francouzském typu, který byl v Čechách v této době typický. Celé hradby byly vybudovány jako kruhové opevnění, kde brány byly chráněny kruhovými obrannými věžemi. Dále byly doplněny hradby o jednotlivé bašty, které byly vybudovány pravděpodobně v letech 1422 – 1423, kdy držel Čáslav Jan Žižka. Následně bylo opevnění města doplněno o vodní příkop. Celé hradby byly prolomeny celkem čtyřmi branami a to Kolínskou branou, která byla na severu města, Brodskou která se nacházela na jihu, Hradeckou jež byla na východ od náměstí a Žižkovou jež se nacházela u parkánové fortny. V průběhu 18. století ale docházelo k postupnému bourání vstupních bran a v roce 1838 byl ještě zachován dvojitý pás hradeb. Do dnešních dnů se zachovala asi jedna třetina původní hradeb a jistým unikátem je takzvaná Otakarova bašta, což je gotická obraná věž, která se nacházela a bránila Brodskou bránu. Tato věž byla vybudována někdy na konci 13. či na počátku 14. století a ve 2. polovině 20. století byla v interiéru provedena nevhodná úprava, během které vznikly plochostropé podlaží.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vez-brodske-brany-3082569

Zdroj: http://www.mestaotakarova.cz/cs/fenomen-mest/profily-mest/caslav/opevneni/

Dojmy: Krásné gotické středověké opevnění, které se dodnes zachovalo v celkem dobrém stavu.

Mapa

Fotografie

×