logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Církvice Čejkovice

Čáslav

Informace

Městský erb:

545px-Čáslav_CoA_CZ

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Čáslav (něm. Tschaslau nebo Časlau) je české město ležící zhruba 9 km jihovýchodně od Kutné Hory. Prokazatelné osídlení plochy města se datuje od počátku neolitu někdy v průběhu 6. až 5. tis. př. n. l. Bohaté archeologické nálezy z města a jeho okolí dokládají, že se zde vystřídala řada pravěkých kultur. Slovanské osídlení se datuje od 9. století. Pravděpodobným centrem se stal Hrádek, který je v 10. století tradičně spojován se Slavníkovci. V 11. století se Hrádek stal přemyslovským správním hradištěm a centrem přemyslovské provincie. Královské město Čáslav vzniklo okolo poloviny 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Dodnes je patrný gotický vnitřní půdorys – velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravoúhlá uliční síť. Město bylo po svém založení vybaveno základními právy, které z něho učinily samostatnou obec. Církevní život byl spojen s farním kostelem sv. Petra a Pavla. Stavba raně gotického kostela byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století, což je dnešní sakristie, který zde původně stál. V jihozápadní části města stál minoritský klášter, zaniklý v husitských válkách. Městský areál byl vymezen hradbami, které jsou zachovány v jedné třetině jejich délky. Do města se vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. Po vypuknutí husitského hnutí setrvala Čáslav na straně Zikmundově. Po jarní ofenzívě husitů v roce 1421 přešlo město na jejich stranu. V červnu 1421 se sešel v děkanském chrámu sv. Petra a Pavla zemský sněm, který vstoupil do dějin jako Čáslavský. Sněm mimo jiné ustavil dvacetičlennou zemskou vládu, do které byl zvolen i Jan Žižka. Ostatky tohoto slavného husitského vojevůdce se našly v roce 1910 ve výklenku pod věží mariánské kaple. V 15. a 16. století postihly ze značné části dřevěné město dva velké požáry. V roce 1452 vyhořela polovina města, v roce 1522 padlo ohni za oběť skoro celé město. Po tomto požáru však došlo opět ke kulturnímu a hospodářskému vzestupu města. V roce 1567 byl prováděn v královských městech soupis domů. V Čáslavi jich tehdy bylo 280. Rozvoji stavební činnosti přerušily až události třicetileté války. Především dva švédské vpády v letech 1639 a 1643 způsobily, že se Čáslav stala nejen městem pustým, ale navíc do 18. století silně zadluženým. V 18. století byla Čáslav významným správním centrem, sídlem krajského úřadu Čáslavského kraje, pošty, vojenské posádky. Novodobým stavebním ruchem na začátku 19. století byl do značné míry setřen původní renesanční a barokní charakter města. V polovině 19. století získala Čáslav postupně také úřady s okresní působností a začaly zde vznikat i některé vyšší vzdělávací ústavy (gymnázium, odborné školy). V druhé polovině 19. a na začátku 20. století byly zakládány hospodářské a peněžní ústavy (např. městská spořitelna, živnostenská záložna, hospodářské družstvo), dále elektrárna, plynárna aj. Došlo i k nové výstavbě ve městě, a to především budov pro správní a školské účely. V roce 1850 se Čáslav stala okresním městem. Od roku 1960 přestala být Čáslav okresním městem, zůstala však přirozeným spádovým centrem. Na konci 90. let 20. století byl vystavěn obchvat města na silnice I/38. Začíná u části města Čáslav, které se říká Kalabousek a končí za městem u prodejny automobilů Škoda, kde pokračuje silnice I/38 směrem na Havlíčkův Brod. Obchvat odvedl z města dopravu od Prahy. V roce 2003 se stala Čáslav obcí s rozšířenou působností, což znamená, že se určité pravomoci bývalého okresního úřadu v Kutné Hoře opět přenesly do tohoto města. V posledních letech se ve městě ve velkém rekonstruuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1slav

Dojmy: Krásné staré město, s velkým množstvím památek.

Mapa

Památky a zajímavosti

barokní brána v Čáslavi
boží muka v Čáslavi
děkanství v Čáslavi
Dusíkovo divadlo v Čáslavi
dům čp. 5/7 v Čáslavi
dům čp. 7/8 v Čáslavi
dům čp. 10/1 v Čáslavi
dům čp. 17/21 v Čáslavi
dům čp. 18/23 v Čáslavi
dům čp. 19/25 v Čáslavi
dům čp. 23/20 v Čáslavi
dům čp. 24/28 v Čáslavi
dům čp. 25/26 v Čáslavi
dům čp. 26/24 v Čáslavi
dům čp. 58/6 v Čáslavi
dům čp. 59/16 v Čáslavi
dům čp. 75/12 v Čáslavi
dům čp. 79/14 v Čáslavi
dům čp. 80/15 v Čáslavi
dům čp. 81/16 v Čáslavi
dům čp. 82/17 v Čáslavi
dům čp. 84/19 v Čáslavi
dům čp. 98/21 v Čáslavi
dům čp. 99/22 v Čáslavi
dům čp. 100/23 v Čáslavi
dům čp. 101/24 v Čáslavi
dům čp. 102/25 v Čáslavi
dům čp. 103/26 v Čáslavi
dům čp. 104/27 v Čáslavi
dům  čp. 105/28 v Čáslavi
dům čp. 106/29 v Čáslavi
dům čp. 107/30 v Čáslavi
dům čp. 108/5 v Čáslavi
dům čp. 108/34 v Čáslavi
dům čp. 109/7 v Čáslavi
dům čp. 114/17 v Čáslavi
dům čp. 115/19 v Čáslavi
dům čp. 123/22 v Čáslavi
dům čp. 124/18 v Čáslavi
dům čp. 125/1 v Čáslavi
dům čp. 131/2 v Čáslavi
dům čp. 132/12 v Čáslavi
dům čp. 133/10 v Čáslavi
dům čp. 135/6 v Čáslavi
dům čp. 136 v Čáslavi
dům čp. 137 v Čáslavi
dům čp. 139/9 v Čáslavi
dům čp. 147/31 v Čáslavi
dům čp. 148/32 v Čáslavi
dům čp. 149/33 v Čáslavi
dům čp. 150/34 v Čáslavi
dům čp. 153/37 v Čáslavi
dům čp. 154/1 v Čáslavi
dům čp. 161/2 v Čáslavi
dům čp. 162/40 v Čáslavi
dům čp. 163/41 v Čáslavi
dům čp. 164/42 v Čáslavi
dům čp. 165/43 v Čáslavi
dům čp. 166/44 v Čáslavi
dům čp. 167/45 v Čáslavi
dům čp. 169/10 v Čáslavi
dům čp. 171/48 v Čáslavi
dům čp. 172/49 v Čáslavi
dům čp. 173/5 v Čáslavi
dům čp. 178/6 v Čáslavi
dům čp. 181/2 v Čáslavi
dům čp. 189/4 v Čáslavi
dům čp. 190/2 v Čáslavi
dům čp. 192 v Čáslavi
dům čp. 193/5 v Čáslavi
dům čp. 197/11 v Čáslavi
dům čp. 201/12 v Čáslavi
dům čp. 211/14 v Čáslavi
dům čp. 220/4 v Čáslavi
dům čp. 277/25 v Čáslavi
dům čp. 339/17 v Čáslavi
dům čp. 386/1 v Čáslavi
dům čp. 387/6 v Čáslavi
dům čp. 407/5 v Čáslavi
dům čp. 1085/4 v Čáslavi
evangelická fara v Čáslavi
evangelický kostel v Čáslavi
hradiště Hrádek v Čáslavi
kaple v Čáslavi
kašna se sochami v Čáslavi
kostel sv. Bonifáce v Čáslavi
kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi
krucifix v Čáslavi
městské muzeum v Čáslavi
městské opevnění v Čáslavi
Morový sloup v Čáslavi
podmestský mlýn v Čáslavi
pomník Matouše Ulického v Čáslavi
pomník obětem 1. světové války v Čáslavi
pomník obětem války v Čáslavi
radnice v Čáslavi
socha Jana Žižky v Čáslavi
socha sv. Jana Nepomuckého v Čáslavi
socha Týché v Čáslavi
sokolovna v Čáslavi
speciální škola v Čáslavi
spořitelna v Čáslavi
strážnice v Čáslavi
synagoga v Čáslavi
špitál s kostelem sv. Alžběty v Čáslavi
základní škola
židovský hřbitov