logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Chedrbí Chlum u Staňkovic

Chlístovice

Informace

Městský erb:

Chlístovice_CoA

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Obec Chlístovice (německy Chlistowitz) se nachází asi 10 km jihozápadně od Kutné Hory. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1352, kdy byla pravděpodobně majetkem Svatovítské kapituly v Praze. Následně se pravděpodobně v roce 1421 stalo toto malé panství majetkem Jana Roháče z Dubé. Ten zde byl ale za roku 1437 popraven a panství převzal císař Zikmund. V této vsi se také nacházela tvrz, která byla ale založena neznámo kdy. V roce 1440 jsou na Čáslavském sněmu zmiňováni Aleš a Jindřich z Chlístovic, kteří pravděpodobně seděli na zdejší tvrzi. V roce 1449 je zmínka o majetkovém sporu mezi Bedřichem ze Strážnice a Benešem z Hustiřan. V roce 1452 již bylo toto panství zapsáno králem Jiřím z Poděbrad jako majetek Aleše ze Soutic, po jehož smrti zakoupila toto panství Klára ze Solopysk. Po smrti Kláry zdědil tento majetek Václav z Nestajova, ale jehož syn Jan Žehušický toto panství prodal bratřím Ctiborovi, Čeňkovi a Oldřichovi z Pařízku. Panství nakonec získal Oldřichův syn Jan, který jej roku 1535 prodal Firšicovi z Nabdína, jež toto malé panství připojil ke Zbraslavickému panství. V roce 1541 Firšic prodal toto panství Jindřichovi špetlovi z Prudic, jež jej připojil k Dobrovítovskému statku. Po smrti Jindřicha prodal tento statek jeho syn Jiřík roku 1547 Jindřichovi Voděradskému z Hrušova, jehož syn Jiří roku 1575 přikoupil Malešovské panství a sjednotil jej v jeden Malešovský statek. V roce 1849 došlo ke zrušení poddanství, a tak se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání obyvatel z roku 2020 zde žilo celkem 738 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%ADstovice

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Větší obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9179
IMG_9246
IMG_9219
IMG_9235
IMG_9272