logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Chlístovice hrad Sion reliéf Jana Roháče z Dubé

Chlístovice - kostel sv. Ondřeje

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Kdy přesně byl tento původně pozdně gotický kostel postaven je neznámo. Jisté je že v roce 1352 je zde již zmiňována fara, čímž by zdejší kostel měl již stál a měl přízvisko Hrádek. Z tohoto přízviska se usuzuje že byl součástí nějaké obrané stavby či tvrze. Kostel založil Ondřej z Dubé, který dle pověsti navštívil v Palestině Šalamounův chrám a přivezl si trochu hlíny z hoře Sion, kterou zde rozsypal a na ní založil tento kostel. V době kolem roku 1496 byla vybudována současná pozdně gotická věž a v roce 1509 byl pro tento kostel ulitý zvon zvonařským mistrem Ondřejem Ptáčkem z Kutné Hory. Tento zvon byl již zvonem druhým pro tento kostel, ale jako jediný se dochoval do současnosti. V průběhu 80. let 16. století prošla věž úpravami, během kterých bylo vytvořené současné bedněné patro se zvonovou stolicí. Po konci třicetileté války roku 1663 přestal být tento kostel farním a stal se filiálním k faře v Bykáni. Kostel prošel někdy na počátku 18. století barokní přestavbou, která dala kostelu v podstatě současný vzhled a nakonec roku 1765 prošel kostel dalšími barokními úpravami, kdy byla postavená nová márnice, či nová předsíň. V 19. století získal kostel nový krov a nižší střechu. Tato přestavba pak byla již poslední, a díky tomu se dochovala zvenčí kostela barokní loď s pozdně gotickou věží. Tento pohled pak vypadá dle mého názoru velmi zajímavě. Bohužel v roce 1989 byl tento kostel vykraden, a tak zmizely zdejší obrazy a další předměty z tohoto kostela.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-ondreje-15440363

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Velmi zajímavý kostelík, který se tyčí jako jedna z dominant této obce.

Mapa

Fotografie

×