logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Brandýs Březina

Bratčice

Informace

Městský erb:

604px-Bratcice_znak

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Obec Bratčice (německy Bratschitz) se nachází 7 km jihovýchodně od Čáslavi. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1126. Prvním známým majitelem této vsi byl Jan syn Zbyslava na Bratčicích, který vlastnil tuto ves někdy na začátku 13. století. Tento muž pak zemřel v roce 1254. Po své smrti přešla tato ves do majetku řádu německých rytířů dle smlouvy sepsané dne 7. listopadu 1242. Tento řád vlastnil tuto ves do roku 1370, kdy ji prodal pro mě neznámému majiteli, ale již v roce 1399 ji tento řád koupil zpět. Klášter s komendou tohoto řádu ale byl v roce 1421 zničena husity, a tak započalo pro nás neznámá historie Bratčic, kdy nevíme kdo je vlastnil. V roce 1555 získal zdejší dvůr spolu se vsí Heřman Bohdanecký z Hodkova, který z této vsi vytvořil velkostatek, v němž nechal vybudovat také tvrz. V roce 1593 přešel majetek na jeho syna Adama, který zdejší panství ale zadlužil, a tak bylo v roce 1609 prodáno Václavu Chotouchovskému z Nebovid. V roce 1612 zakoupil tuto ves Jan Dobřenský z Dobřenic, jehož synovi Jiřímu, který se účastnil na stavovském povstání. Poblíž Bratčic se pak v září 1618 odehrála bitva, kde se střetla stavovská vojska s vojsky císařskými. Tuto bitvu císařská vojska vyhrála, a následně vypálily tvrz v Bratčicích. V roce 1642 získal zdejší majetek Bernart Ignác Felix Šmerovský, který založil jednu z nejstarších matrik v českých zemích. Následně získal toto panství jeho syn Jindřich Felix Šmerovský, který jej zadlužené prodal v roce 1672 Arnoštu Leopoldu hraběti de Suys, který toto panství připojil k panství Tupadly, jejíž historii pak již tato ves sdílí. Spolu s panství Tupadly se nakonec stala ves součástí panství Žleby, jehož součástí byl až do konce patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se stala samostatnou obcí. Na přelomu 19. a 20. století se pak začala rozvíjet řemesla a částečně i průmysl. V roce 1960 obec přišla o svou samostatnost a začala patřit pod Potěhy. V roce 1990 získali Bratčice pak opět svou samostatnost, kterou si udrželi až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 380 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C4%8Dice_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: https://www.bratcice.cz/obec-7/historie/

Dojmy: Větší vesnice, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

bitva u Čáslavi v Bratčicích
kaple Panny Marie v Bratčicích
kostel sv. Václava v Bratčicích
krucifix v Bratčicích
pomník obětem 1. světové války v Bratčicích
Tisá skála v Bratčicích