logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Bratčice kaple Panny Marie krucifix

Bratčice - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tento kostel nechal vystavět řád německých rytířů někdy ve 3. třetině 13. století v raně gotickém slohu. Již v roce 1352 je tento kostel uváděn jako kostel farní. Kostel se dočkal v průběhu 16. století renesančních úprav, během kterých byla rozšířena kostelní loď. Někdy na počátku 17. století vznikla současná a velmi pozoruhodná fasáda kostela. V roce 1659 byl ulit na náklady majitele panství Bernarda Felixe Šmerovského z Lidkovic ulit kostelní zvon. V roce 1676 ale byla zdejší fara zrušena a kostel se stal filiálním k farnosti v Potěhách. Někdy V 18. století došlo ke klasicistním úpravám, během kterých byly vyměněny krovy, ale také proražena současná okna kostela. Následně na přelomu 19. a 20. století byly z podlahy vyjmuty renesanční náhrobky, které byly umístěny na vnitřní zdi kostela. Nový vstup kostela pak byl proražen pod věží v roce 1904. V roce 1917 byl bohužel zrekvírován zdejší zvon z roku 1659 a následně roztaven. Během opravy v roce 2003 zanikla většina původní omítky.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-2155427

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5039

Dojmy: Zajímavý kostelík, který bohužel nebyl více vidět.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Václava v Bratřčicích
kostel sv. Václava v Bratřčicích
kostel sv. Václava v Bratřčicích
kostel sv. Václava v Bratřčicích
×