logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Bahno pomník obětem 1. světové války

Bahno - kaple

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tato jednoduchá obecní kaplička se zvonicí byla vystavěna někdy v průběhu 19. století. Do této zvonice byl umístěn následně zvon sv. Jana Nepomuckého z roku 1888. Bohužel tento zvon byl v roce 1917 zrekvírován na válečné účely, ten byl pak následně pravděpodobně ve 20. či 30. letech 20. století nahrazen zvonem novým. Kaplička pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století chátrala, a tak byla nakonec v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století vyspravena.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malebná kaplička, o které jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

kaple v Bahně
kaple v Bahně
kaple v Bahně
kaple v Bahně
×