logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Adamov Benátky

Bahno

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Bahno (německy Bachno) je vesnice nacházející se asi 3,5 km na severoseverovýchod od Černín. První písemní zmínka o této vsi pochází z roku 1388 a její jméno je odvozeno od zdejší bahnité krajiny. Na počátku 16. století tato vesnice patřila Kuneši Bohdaneckému z Hodkova, který ji prodal někdy v průběhu 1. poloviny 16. století Jiříkovi Hášovi z Újezda. V průběhu 2. poloviny 16. století vlastnil tuto ves Jan Salava z Lípy a následně byla připojena ke Křesetickému panství, kam patřila až do roku 1848, kdy došlo ke zrušení patrimoniální správy a tato vesnice se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si tato obec udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Černíny kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 117 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bahno_(%C4%8Cern%C3%ADny)

Zdroj: http://bahno-cerniny.cz/sample-page/historie/

Dojmy: Menší vesnice, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple v Bahně
pomník obětem 1. světové války v Bahně