logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Veliká Ves socha sv. Jana Nepomuckého zvonice

Veliká Ves - zámek Veliká Ves

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Předchůdcem zámku byla tvrz zmiňovaná ve 14. století kdy měla podle dobového popisu dvě věže a mezi nimi budovu se světnicí a držel ji rod Škopků z Dubé. V roce 1402 se tato tvrz stala majetkem Pražské Svatovítské kapituly. Již v roce 1414 se ale tvrz se vsí stala součástí majetkem MIkulášem Chudým z Lobkovic, který ji připojil k Hasištejnskému panství. Není jisté, kdy zanikla, ale pravděpodobně se tak stalo po připojení Veliké Vsi k hasištejnskému nebo mašťovskému panství. V roce 1660 velikoveské panství koupili augustiánští kanovníci z pražského Karlova a nechali zde vybudovat barokní zámek jako letní sídlo pro svého opata. Zámek byl pak pravděpodobně vystavěn na místě původní tvrze. Stavba nedokončeného zámku skončila roku 1762, ale už v roce 1785 byl pražský klášter v důsledku reforem císaře Josefa II. zrušen a jeho majetek se dostal do správy Náboženské matice. Od ní panství koupil v roce 1788 Ignác Schreiter a později v roce 1811 zámek dokončil. Novorenesanční podobu zámek získal v letech 1890–1896, kdy patřil Richardu Procházkovi z Prahy, který jej prodal Jaroslavu Kosovi. Po konci 2. světové války byl tento zámek zkonfiskován. Ve druhé polovině 20. století zámek využíval státní statek, sídlil v něm místní národní výbor a v patře byly byty zaměstnanců. V této době zámek pravděpodobně chátral. Po roce 1990 byl zámek vrácen dědičce původních majitelů, od které ho koupila okounovská firma Druhá severočeská stavební společnost. Nakonec se i dočkal své obnovy, která proběhla buď v 90. Letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století. Zámek je patrová stavba s obdélným půdorysem, před který předstupuje atika ve střední části průčelí se vstupem a volutovým štítem. K zadní části zámku přiléhá hospodářský dvůr a mezi zámkem a rybníkem na jižní straně býval zámecký park.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velik%C3%A1_Ves_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-13803538

Zdroj: Umělecké památky Čech - Emanuel Poche

Dojmy: Krásný bohatě zdobený zámek, který je jedním z klenotů této obce.

Mapa

Fotografie

zámek Veliká Ves ve Veliké Vsi
zámek Veliká Ves ve Veliké Vsi
zámek Veliká Ves ve Veliké Vsi
zámek Veliká Ves ve Veliké Vsi
zámek Veliká Ves ve Veliké Vsi
×