logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Veliká Ves dům čp. 17 kostel apoštola sv. Jakuba

Veliká Ves - fara

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato barokní budova fary byla vystavěna údajně v roce 1735. Jako budova fary pak sloužila až do roku 1920, kdy se z ní stala škola. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla budova změněna na byty, které jsou v této budově do současnosti. Jedná se o patrovou zděnou stavbu krytou valbovou střechou.

Zdroj: https://mapy.cz/turisticka?x=13.3742654&y=50.2696558&z=18&source=base&id=2242510

Dojmy: Jednoduché patrové stavení, které bývalo dříve farou.

Mapa

Fotografie

fara ve Veliké Vsi
×