logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vintířov rychtářův dům sýpka

Vintířov - starý zámek Vintířov

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Původně v těchto místech byla vystavěna gotická tvrz, která je prvně zmiňována v roce 1403. V této době se zde nacházeli dvě tvrze, ale kde se nacházela druhá tvrz dodnes bohužel nevíme. Postupem času se majitelé panství střídali jako o život. To pokračovalo až do roku 1508, kdy získal panství Opl z Fictumu. Tento muž si přilepšoval penězokazectvím, a tak mu bylo panství po jeho úprku roku 1530 zabaveno a v roce 1532 bylo panství zastaveno Šlikům. V roce 1547 bylo panství nakonec prodáno Albrechtu Šlikovi. Tento muž se rozhodl strhnout starou gotickou tvrz a postavit zde renesanční zámek. Zámek zde byl vystavěn mezi lety 1544 – 1556 podle plánů pro mě neznámého autora. Šlikové pak zde sídlili až do počátku 17. století, kdy zemřel bezdětný Jeroným Šlik roku 1612 a jeho panství zdědil Jindřich Matyáš Thurn. Tento muž však za stavovské povstání uprchl hned po bitvě na Bílé hoře z Čech. Jeho majetek byl zkonfiskován, ale již v roce 1622 byl vrácen jeho manželce Zuzaně Alžbětě rozené z Tiefenbachu, ale ta jej prodala Ferdinandu z Nagarolu. V roce 1628 získal zdejší panství Vilém Verdugo, pán na Mašťově a Doupově. Po něm pak držel zdejší statek jeho nevlastní syn Jan Šebestián z Pöttingu, který roku 1664 prodal zdejší panství Janu Antonínu Losymu z Losynthalu. V této době byl tento renesanční zámek popisován jako čtvercová stavba se zesílenými zdmi, kruhovými obranými věžemi, vodním příkopem a padacím mostem. V roce 1717 se rozhodl tehdejší majitel panství Jan Adam Losy o výstavbu nového zámku. Již v této době byly strženy asi dvě třetiny Starého zámku a zůstala tak zachovaná pouze tato část. Od této doby sloužili zbytky starého zámku již jen jako správa Vintířovského dvora. V roce 1785 získal zdejší panství Josef Mikuláš Windischgrätze, který dokončil mezi lety 1816 – 1823 nový zámek a opravil pozůstatek starého zámku, který byl tak propojen s novým zámkem prosklenou chodbou. V roce 1948 byl zámek ale zkonfiskován tehdejším majitelům Lobkovicům a stal se majetkem zemědělského odborného učiliště. Starý zámek sloužil k ubytovacím účelům. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století starý zámek chátral a na počátku 21. století byl tak starý zámek v havarijním a dezolátním stavu. V tomto stavu se zachoval i do současnosti, jen s tím rozdílem, že je zarostlý náletovými dřevinami.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Zdroj fotografie celého zámku a reliéfu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vint%C3%AD%C5%99ov_(Radonice)

Dojmy: Zajímavá stavba s pozůstatkem kruhové obrané věže. Bohužel pro zarostlost stavby jsem byl nucen si půjčit fotografie před tímto stavem.

Mapa

Fotografie

starý zámek Vintířov ve Vintířově
starý zámek Vintířov ve Vintířově
starý zámek Vintířov ve Vintířově
starý zámek Vintířov ve Vintířově
starý zámek Vintířov ve Vintířově
starý zámek Vintířov ve Vintířově
starý zámek Vintířov ve Vintířově
starý zámek Vintířov ve Vintířově
×