logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vejprty pomník obětem fašismu socha sv. Floriána

Vejprty - radnice

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato budova radnice, dnes budova kulturního a společenského střediska byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. V té době byla vystavěna jako stavba na čtvercovém půdorysu s vnitřním dvorem. Bohužel pak přišel odsun německého obyvatelstva a 2. polovina 20. století. Právě ve 2. polovině 20. století byla původní budova radnice brutálně přestavěna do současné podoby, a tímto krokem byl nenávratně zničen původní vzhled budovy radnice. Z původní stavby se tak zachoval pouze štít s erbem tohoto města.

Dojmy: Dříve jistě zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

radnice ve Vejprtech
radnice ve Vejprtech
×