logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Volyně PP lokalita břízy ojcovské u Volyně

Volyně - kostel sv. Petra a Pavla

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: První písemná zmínka o volyňském kostelu pochází z roku 1352, kdy je zmiňován v listině, ve které je Volyni odpuštěna povinnost platit papežský desátek. Postaven však byl již v první třetině 14. století v gotickém slohu a byl také vyzdoben z části dodnes dochovaných fresek. Ve stejné době byl založen hrad Perštejn, na kterém sídlili majitelé panství Šumburkové. V roce 1484 je ve Volyni kromě kostela uvedena také fara a hřbitov. Původně farní kostel se stal filiálním ke Křimovu a v roce 1572, kdy začali ve vesnici převládat protestanti, k Výsluní. V době kolem roku 1765 byl kostel barokně upraven tak, že byl změněn tvar oken, i tak si ale kostel dodnes zachoval svůj původní krásný gotický vzhled. Během této přestavby získal kostel i nové vnitřní zařízení. Nejcennější dodnes zachovaná část kostela je hranolový gotický presbytář se zachovanou křížovou klenbou a právě výše zmíněnými gotickými fraskami. Ve druhé polovině 20. století kostel chátral, trpěl na nájezdy zlodějů a vandalů a roku 1983 bylo rozhodnuto o jeho demolici. Ta byla potvrzena i tím že byl kostel vymazán z map katastru, ale k demolici naštěstí nedošlo. K největším škodám na vnitřním vybavení došlo po roce 1995, kdy byl kostel volně přístupný. Kostel patří katolické církvi, od které si ho pronajímá občanské sdružení Drobné památky severních Čech, které spolu se Sdružením přátel kostela sv. Petra a Pavla ve Volyni pracují na jeho obnově. Od roku 2008, kdy byla opravena střecha sakristie, proběhly další opravy střech a sanktusníku. I nadále pokračuje postupná záchrana tohoto unikátního horského gotického kostelíka.

Zdroj: https://www.krusnohorsky.cz/2012/07/19/kostel-sv-petra-a-pavla-ve-volyni/

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-petra-a-pavla-volyne/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Volyn%C4%9B)

Dojmy: Krásný dodnes zachovaný gotický kostel, který se nachází na vrcholu Krušných hor.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni
×