logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Všestudy krucifix

Všestudy - kostel sv. Michaela

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého archanděla Michaela je zřícenina římskokatolického kostela zasvěceného svatému Michaelu ve Všestudech. Kostel ve Všestudech vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století, kdy byl postaven v gotickém slohu z opuky. V první polovině šestnáctého století se v okolí Chomutova šířilo protestantství. Z let 1565 a 1567 jsou známé stížnosti chomutovského hejtmana na nevhodné chování zdejšího katolického faráře a z roku 1611 se dochovala zpráva, podle které byl všestudský kostel protestantský. V roce 1775 kostel vyhořel a o čtyři roky později proběhla barokní rekonstrukce a přestavba, díky které získal základ dochované klasicistní podoby. Věž byla přistavěna až v roce 1898 během klasicistní přestavby. Po druhé světové válce začal kostel chátrat a počátkem devadesátých let 20. století byl v tak špatném stavu, že bylo rozhodnuto o demolici, ke které však nedošlo. Samotná střecha se zbortila pro špatnou údržbu již v roce 1976. Co se týká vnitřního zařízení, tak to bylo buď rozkradeno či zničeno. Na počátku 21. století tak byl již kostel v havarijním stavu, ve kterém se více méně nacházel i v době mé návštěvy. Po roce 2000 započaly rekonstrukční práce, ale jedinou částí, kterou se povedlo dokončit je střecha věže. Budova kostela je obdélná jednolodní stavba s presbytářem ukončeným trojbokým závěrem zpevněným odstupňovanými opěrnými pilíři. Zdivo presbytáře a části lodi pochází z původní gotické stavby. V severní zdi se nachází zazděný gotický portál. K severní straně přiléhá valeně zaklenutá sakristie a v severozápadním rohu stojí štíhlá věž s jehlancovou střechou. Loď mívala plochý strop a v západní části stála kruchta. Uvnitř kostela býval novorenesanční oltář od Josefa Krejčíka s obrazem archanděla Michaela z roku 1900 a dva novorománské boční oltáře s barokními rámy. Kromě nich patřily k výbavě kostela pískovcová křtitelnice, polychromovaná socha Madony a sedm dřevěných soch světců ze druhé poloviny 18. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-archandela-michaela-13707906

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(V%C5%A1estudy)

Dojmy: Krásný kostel, který se bohužel v době mé návštěvy nacházel v dezolátním stavu.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
kostel sv. Michaela ve Všestudech
×