logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vejprty kaple sv. Jana Nepomuckého kostel Všech Svatých

Vejprty - kostel sv. Martina

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Hřbitovní kostel svatého Martina je nejstarším vejprtským kostelem Byl postaven v pozdně gotickém slohu v polovině šestnáctého století. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1551. Iniciátorem jeho výstavby byl zřejmě rychtář Paul Spindler nebo jeho předchůdce z rodiny Schneiderů. Původně byl protestantským kostelem, ale během protireformace byla protestantská fara ve Vejprtech od roku 1616 neobsazená, a kostel byl roku 1642 začleněn do římskokatolické farnosti Přísečnice. Před výstavbou kostela Všech svatých sloužil jako hlavní městský kostel a poté začal plnit funkci hřbitovní kaple. Během úprav v devatenáctém století zmizely slohově charakteristické stavební znaky. Kostelní zvon odlili zvonaři Gabriel a Zacharias Hilgerové z Freibergu v roce 1612. Barokní portálový oltář s točenými sloupy pochází z doby okolo roku 1700 a zdobí ho novodobý obraz. Na vnější straně kostela je umístěn náhrobník s reliéfem Ukřižování z roku 1686. Když byl zdejší hřbitov zrušen roku 1908, tak začal tento kostel chátrat, ale obnovy se dočkal již v roce 1925, kdy prodělal přestavbu do současné podoby. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostel být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal své obnovy, která probíhala od roku 2000.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-martina-vejprty

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina_(Vejprty)

Dojmy: Krásný raně gotický kostel, který si i přes svou přestavbu zachoval svůj původní vzhled.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Martina ve Vejprtech
kostel sv. Martina ve Vejprtech
kostel sv. Martina ve Vejprtech
kostel sv. Martina ve Vejprtech
kostel sv. Martina ve Vejprtech
kostel sv. Martina ve Vejprtech
kostel sv. Martina ve Vejprtech
kostel sv. Martina ve Vejprtech
×