logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vintířov kaple sv. Šebestiána krucifix

Vintířov - kostel sv. Markéty

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Kostel svaté Markéty je římskokatolický kostel (z liturgického hlediska se jedná o hřbitovní kapli) zasvěcený Svaté Markétě ve Vintířově v okrese Chomutov. Vintířov byl farní vsí již v polovině 14. století a tehdy gotický kostel je poprvé zmiňován v roce 1384. V roce 1730 byl přestavěn rodem Losynthalů v barokním slohu. Oratoř a předsíň u západního průčelí byla přistavěna až v 19. století. V roce 1963 bylo odvezeno vnitřní vybavení kostela. Kostel je obdélná jednolodní stavba na východě ukončená pravoúhlým presbytářem. K severní straně presbytáře přiléhá mladší sakristie a oratoř přístupná vlastním vchodem zvenčí. Fasády jsou hladké. Východní a západní stranu zdobí tabulové štíty. Nad střechu presbytáře vybíhá štíhlá sanktusová vížka. V kostele býval hlavní barokní oltář z roku 1744 a starší oltář ze 16. století umístěný na zdi vedle presbytáře. V době okolo roku 1520, kdy Vintířov patřil Oplovi z Fictumu, byla vyrobena také pozdně gotická archa přemístěná do Národní galerie. Pozdně gotická socha Zmrtvýchvstání Páně od Ulricha Creutze se ztratila.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Mark%C3%A9ty_(Vint%C3%AD%C5%99ov)

Dojmy: Krásný drobný barokní kostel, který si dodnes zachoval svou původní malebnou barokní podobu.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
kostel sv. Markéty ve Vintířově
×