logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vintířov kaple Panny Marie kaple sv. Šebestiána

Vintířov - kaple Panny Marie Pomocné

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Kaple Panny Marie Pomocné je kaple na Vintířovském vrchu severně od vesnice Vintířov v okrese Chomutov. Malou barokní kapli nechala na Vintířovském vrchu (385 m n. m.) postavit Marie Polyxena Losynthalová v roce 1685. Vysvětil ji vilémovský farár Valentin Raspichler v roce 1694. Stavbu nové a větší barokní kaple zahájil Jan Antonín Losy a jeho manželka Josefa Polyxena roku 1725. Stavbu provedl žatecký stavitel Josef Antonín Jentsch a v roce 1727 byla znovu vysvěcena. V roce 1781 udeřil do střechy blesk a způsobil požár, který celou kapli zničil, ale o dva roky později byla obnovena alespoň střecha. Roku 1785 získal vintířovské panství Josef Mikuláš Windischgrätz a ve stejné době kapli postihla církevní reforma císaře Josefa II. Kaple byla zrušena, oltářní obraz převezen do kostela v Radonicích, samotný mramorový oltář a další architektonické články do Dolan, zvony odvezeny do Kryštofových Hamrů a do Miřetic a zbylý majetek v hodnotě přes 23 000 zlatých převzal náboženský fond. Okolo roku 1825 plánoval majitel panství, Veriand Alfréd Windischgrätz, postavit na místě kaple letohrádek, ale vzhledem k žádostem místních obyvatel rozhodl o obnovení kaple a věnoval 400 zlatých na stavební materiál. Pražské místodržitelství obnovu kaple povolilo v roce 1833. Na obnově se podíleli obyvatelé okolních vesnic. Poutě ke kapli se konaly o první neděli v červenci až do poloviny 20. století. Potom kaple zchátrala, přišla o střechu a hrozilo zřícení části zdiva. Její obnovu inicioval Klub přátel historických památek Radonice a oprava začala v roce 1996 rekonstrukcí střechy. Kaple má polygonální půdorys s hranolovou věží v čele. Do zdi věže je pod trojúhelníkovým štítem vsazen erb Losyů z Losinthalu. Interiér je zaklenut plackovou klenbou na pilastrech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Panny_Marie_Pomocn%C3%A9_(Vint%C3%AD%C5%99ov)

Dojmy: Krásná barokní kaple, která je dominantou zdejšího kraje.

Mapa

Fotografie

kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově
kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově
kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově
kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově
kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově
kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově
kaple Panny Marie Pomocné ve Vintířově
×