logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Úhošťany Úhošťanská lípa

Úhošťany - zaniklá ves Úhošť

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Úhošť (německy Burgberg) byla osada na vrcholové plošině čedičového vrchu Úhošť asi 2,5 kilometru jihozápadně od Kadaně. Název vesnice vznikl z osobního jména Ugost ve významu Uhostův hrad. Německá varianta Burgberg zase odkazuje na zdejší raně středověké hradiště. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Purperk (1401), Purperk (1416), in Purpercze (1445), Purgperk (1543), Purbergk (1593), Burberg (1654) a Purberg nebo Burberg (1846).První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1401, kdy ji koupil kadaňský měšťan Haiman Ordof. Když zemřel, zdědila jeho majetek vdova Eliška, která se podruhé provdala za Jana Žehrovského z Kolovrat. Roku 1445 její dědictví tvořené Úhoštěm, Dolany a Úhošťany převzal Mikuláš Žehrovský z Kolovrat. Vzápětí o ně vypukl spor s Kadaní, která jej vyhrála, a majetek připadl příbuzným Haimana Ordofa. Komu v dalších letech vesnice patřila není jasné. Podle Jaroslava Schallera byla v blíže neurčené části druhé poloviny patnáctého století příslušenstvím hradu Egerberk. Úhošť se objevuje také v rozhodnutí o pobělohorské konfiskaci majetku Matyáše mladšího Štampacha ze Štampachu. Zabavený majetek koupil roku 1623 Kryštof Šimon Thun a připojil jej ke kláštereckému panství, u kterého Úhošť zůstal až do zrušení poddanství. Podle berní ruly z roku 1654 v osadě žili tři sedláci a tři chalupníci (tj. 30–40 lidí). Hlavním zdrojem obživy bylo pěstování obilí a chov dobytka. Sedláci měli sedm potahů a chovali sedm krav, devět jalovic jednu ovci a pět koz. Chudším chalupníkům patřily dva potahy, šest krav, jedna jalovice a tři kozy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Ve druhé polovině devatenáctého století se u vsi pěstoval především oves, ale také pšenice, žito, ječmen, vikev a brambory. Roku 1898 si 92. pěší pluk z Kadaně zřídil na úbočí Úhoště střelnici, která umožňovala dostřel až 450 metrů. Děti docházely do školy v Úhošťanech, příslušná pošta a četnická stanice byly v Kadani, ale lékaře měli obyvatelé vsi v Radnici. K velkému poklesu počtu obyvatel došlo po druhé světové válce v důsledku vysídlení Němců. Zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 35 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 6 obyvatel. Díky tomu se stala tato vesnice součástí obce Úhošťany. Úhošť poté zanikl postupným vysídlením, a osada byla úředně zrušena roku 1963. V místech, kde stávala, se nacházejí zbytky zdí a základů zbořených domů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aho%C5%A1%C5%A5_(Kada%C5%88)

Zdroj fotografií ze vsi: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aho%C5%A1%C5%A5_(Kada%C5%88)

Dojmy: Zaniklá vesnice, která se nachází jižně od Kadaně. Fotky z vesnice jsou zapůjčené, jelikož jsem nechtěl jít skrze NPR.

Mapa

Fotografie

zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
zaniklá ves Úhošť v Úhošťanech
×