logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Údlice radnice sloup se sochou Panny Marie

Údlice - sloup se sochou Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento krásný barokní sloup se sochou Nejsvětější Trojice byl vytvořen pro mě neznámým autorem v roce 1716 na náklady úředníka Červenohrádeckého panství. Sloup byl vztyčen na svém současném místě a vysvěcen arcibiskupským venkovským vikářem Josephem von Lankisch. V roce 1839 byl sloup opraven podezdívkou na náklady místního purkrabího. Další oprava byla plánována již v roce 1926, kdy se sloup nebezpečně nakláněl, pravdou je že opravy se sloup dočkal až v roce 1929. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestal sloup být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal svého restaurování akademickým sochařem Michaelem Bílkem a MgA. Štěpánem Bílkem za spolupráce Jana Kubrického.

Zdroj: https://www.cokolivokoli.cz/9468-sloup-trojice-udlice/

Dojmy: Krásný barokní sloup, který památkový katalog milně uvádí že se nacházel v Milžanech.

Mapa

Fotografie

sloup se sochou Nejsvětější Trojice v Údlici
sloup se sochou Nejsvětější Trojice v Údlici
sloup se sochou Nejsvětější Trojice v Údlici
×