logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Údlice smírčí kříž 1019 socha sv. Barbory

Údlice - socha Piety

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tuto krásnou barokní sochu nechal vytvořit Wentzel Lancka dne 27. října 1741. O vytvoření sochy se pak postaral téhož roku K. Waitzmann. Socha byla vztyčena v obci Milžany. Tato obec ale bohužel musela v průběhu 2. poloviny 20. století ustoupit těžbě hnědého uhlí. Naštěstí však byla tato socha zachráněna a převezena v 60. letech 20. století do depozitáře ve Vysočanech, odkud se nakonec dostala roku 1976 na své současné místo. Zde pak byla restaurována roku 1977 Karlem Pauzerem a Bořivojem Rakem. Svého posledního restaurování se socha dočkala v roce 2011, kdy ji restauroval Michael Bílek.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-piety-13707604

Zdroj: https://www.cokolivokoli.cz/9485-socha-pieta-udlice/

Dojmy: Krásná barokní socha, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

socha Piety v Údlici
socha Piety v Údlici
socha Piety v Údlici
×