logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Údlice socha sv. Barbory socha sv. Jana Nepomuckého

Údlice - socha sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato barokní socha sv. Floriána byla vytvořena pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 1. poloviny 18. století. Socha byla vztyčena na sloupku u domu čp. 5. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestala být udržována a postupně chátrala. Nakonec byla snesena a umístěna před budovu fary, v roce 2013 prodělala socha své restaurování restaurátorem Michaelem Bílkem a byla umístěna na nový podstavec, který se nachází u budovy fary.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-floriana-13293778

Dojmy: Krásná barokní socha, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

socha sv. Floriána v Údlicích
socha sv. Floriána v Údlicích
×