logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Třebíška

Třebíška - dům eč. 17

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna někdy v průběhu 1. poloviny 19. století. Usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém Krušnohorském lidovém slohu jako patrové stavení, které má zděné přízemí, na nějž navazuje hrázděné patro z části kryté bedněním a je kryté sedlovou střechou s bedněnými štíty. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásným příkladem zdejší původní zástavby, ze které se toho mnoho nedochovalo.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-13293557

Dojmy: Malebná vesnická lidová usedlost.

Mapa

Fotografie

dům eč. 17 v Třebíšce
dům eč. 17 v Třebíšce
dům eč. 17 v Třebíšce
×