logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Škrle sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Škrle - zámek Škrle

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Ves Škrle patřila od 13. století k majetku cisterciáckého kláštera v Oseku. Na místě zámku stávala původně tvrz. Není známo, kdy přesně vznikla. Osecký klášter byl v roce 1580 dočasně zrušen, a jeho majetek přešel pod správu Pražského arcibiskupství. V době stavovského povstání se ves dostala do šlechtických rukou. V letech 1620–1621 ji vlastnil Bohuslav z Michalovic. První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1621, kdy byla Bohuslavovi zkonfiskována za účast na stavovském povstání, a vrácena klášteru. Podle berní ruly z roku 1654 patřily ke klášternímu statku ve Škrli vesnice Zálezly, Vysočany, Lažany, Hošnice, Bylany a Vtelno. Tvrz zanikla během třicetileté války a v roce 1730 (podle Zdeny Binterové až v polovině osmnáctého století) byl na jejím místě vybudován oseckým opatem Březinou barokní zámeček, zamýšlený jako letní opatská rezidence. Stavbu realizoval stavitel Jakub Schwarz z Ústí nad Labem. V roce 1841, za opata Salesia Krügnera došlo k rozšíření zámku při respektování původního barokního slohu stavby. V roce 1850 se Škrle stala samostatnou obcí. V roce 1875 obec od kláštera zámek odkoupila a zřídila v něm školu, která byla zrušena ve dvacátých letech dvacátého století. Později zámek až do roku 1960 využíval místní národní výbor, který v něm zřídil kanceláře a byty. V roce 1963 bylo v obci zřízeno myslivecké sdružení, které využívalo zámek, o něž se jako o kulturní dům staralo. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století sídlilo v zámečku také pohostinství. Zámek ve druhé polovině dvacátého století chátral, ale v osmdesátých letech byly opraveny interiéry. Oprava fasád a oken proběhla až v roce 1999.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-13293506

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-skrle-chomutov/texty?tid=12738&pos=2000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krle_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Krásný barokní zámeček stojící na místě původní tvrze.

Mapa

Fotografie

zámek Škrle ve Škrlích
zámek Škrle ve Škrlích
zámek Škrle ve Škrlích
zámek Škrle ve Škrlích
zámek Škrle ve Škrlích
zámek Škrle ve Škrlích
zámek Škrle ve Škrlích
×