logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Strupčice kaple Panny Marie krucifix

Strupčice - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Václava je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Václavovi ve Strupčicích v okrese Chomutov. První písemná zmínka o Strupčicích pochází z roku 1352 a o dva roky později se zde připomíná také farní kostel, jehož patronem byl Newlas ze Zecz (z Ervěnic). Okolo roku 1500 byl přestavěn ve stylu pozdní gotiky a pravděpodobně také opevněn. V této přestavbě bya také postavena dodnes zachovaná zvonová věž. V 17. století žila ve Strupčicích protestantská většina, a proto zanikla zdejší katolická fara. Během renesance proběhly menší úpravy kostela a poslední velkou přestavbou v barokním slohu prošel roku 1780. Během této úpravy byl kostel rozšířen směrem k západu. Interiérové malby vznikly až na konci 19. století. Stav kostela se zhoršil ve druhé polovině 20. století, kdy měly Strupčice ustoupit hnědouhelnému lomu. Během této doby tento kostel postupně chátral. Nakonec však bylo rozhodnuto o zachování obce a po roce 1990 byla opravena kostelní střecha. Zatím poslední rekonstrukce kostela probíhala v době mé návštěvy, tedy v roce 2021.

Kostel je obdélná jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem, k jehož severní straně je přistavěna pozdně gotická věž. Střecha kostelní lodi je sedlová a nad západním štítem ji zakončuje věžička s cibulovou bání. Loď má plochý strop a osvětlují ji velká segmentovaná okna. V její západní části stojí kruchta podepřená dvojicí válcových pískovcových sloupů a přístupná točitým schodištěm v severozápadním nároží. Prostor pod ní osvětlují dvě oválná okna. V jihozápadním nároží je další točité schodiště, kterým se vstupuje do podkroví. Presbytář je osvětlený jediným oknem na jižní straně a zaklenutý českou plackou. Pozdně gotickým portálem se z něj vstupuje do valeně zaklenuté sakristie v přízemí věže. Ze sakristie vede schodiště na kazatelnu. Při barokní přestavbě byla původní gotická loď prodloužena směrem k západu a doplněna o malou předsíň, která má v průčelí výklenek s barokní sochou svatého Václava. Věž má čtyři zděná a jedno dřevěné podlaží se zvonovou stolicí. S výjimkou přízemí jsou oddělena trámovými stropy. Do věže se vstupuje přes podkroví do jejího třetího patra, odkud lze po žebříku sestoupit do druhého patra, kde je patrný zazděný vstup. Zděná patra věže jsou osvětlena trojicemi štěrbinových střílen se zachovanými příčkami pro ruční palné zbraně. Věž završuje cibulová báň s osmibokou lucernou. Hlavní kostelní oltář s obrazem Zavraždění svatého Václava je barokní z první poloviny 18. století. Kazatelna je rokoková. Na kůru jsou varhany. Hodiny v západním průčelí pohání stroj umístěný v podkroví. V kostele se nachází náhrobní deska chomutovského měšťana Kryštofa z Killendalu z roku 1571 přemístěná ze zaniklé obce Nové Sedlo nad Bílinou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Strup%C4%8Dice)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-12650656

Dojmy:

Mapa

Fotografie

×