logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Stranná dům čp. 19 sloup se sochou Panny Marie

Stranná - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Původně na tomto místě byl vystavěn gotický kostel, který byl poprvé zmiňován v roce 1361 jako kostel farní. V roce 1544 byl pro tento kostel ulit zvon, který pocházel neznámo od kud a od koho. V roce 1590 byl pro tento kostel ulit největší zvon na náklady Linharta ze Štampachu a tento zvon ulil Hans Wieldt z Jáchymova. Poslední zvon byl ulit roku 1614 v Jáchymově a nesl jméno Jana Jindřicha ze Štampachu. Bohužel původní kostel byl v roce 1820 silně poškozen spolu s dalšími domy sesuvem půdy. Díky tomu byl původní kostel zbořen a v roce 1842 byl postaven na jeho místě současný empírový kostel podle plánů pro mě neznámého autora. V roce 1859 zde byly vytvořeny nové varhany. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být tento kostel udržován a postupně chátral. Během této doby byly dva zvony přesunuty do Chomutova. Svého rekonstruování se tento kostel dočkal na počátku 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Strann%C3%A1)

Dojmy: Krásný kostel, který je novostavbou oproti původnímu.

Mapa

Fotografie

kostel Nejsvětější Trojice ve Stranné
kostel Nejsvětější Trojice ve Stranné
kostel Nejsvětější Trojice ve Stranné
kostel Nejsvětější Trojice ve Stranné
kostel Nejsvětější Trojice ve Stranné
kostel Nejsvětější Trojice ve Stranné
×